Sakrament bierzmowania 1994

Napełniłeś nas mocą Ducha Świętego…

     W ostatnim okresie przeżywaliśmy wiele uroczystości religijnych, które przypominają, że człowiek jako istota nie tylko cielesna żyje drugim wymiarem rzeczywistości. Takim świętem parafialnym było udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży przez J. E. ks. Arcybiskupa Henryka Gulbinowicza. W wypełnionym po brzegi kościele ponad 230 młodych parafian otrzymało przez ręce ks. Kardynała łaskę daru Ducha Świętego, który „za pośrednictwem posługi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła wychowuje Lud Boży, pomagając mu stawać się ludem pokoju i powszechnego pojednania”  (Ojciec Święty Jan Paweł II).
     Po powitaniu dostojnego Gościa przez ks. proboszcza Bolesława Sylwestrzaka rodzice zgromadzonej w kościele młodzieży, świadomi, że „wiara zasiana w ludzkiej duszy domaga się pielęgnacji”, prosili o udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Z rodzicami współpracują katoliccy wychowawcy, bo „szkoła i Kościół powinny stanowić dwa zgodne ośrodki wychowawcze”, aby „ten młody las, który wyrósł pośród starszego lasu był zdrowy i przekazał następnemu pokoleniu całe dziedzictwo prawd, wartości, trudów i ofiar, któremu na imię Polska”.
     Czynne włączenie się w liturgię przedstawicieli młodego pokolenia bierzmowanych napawa optymizmem, że nie jest ono tylko biernym odbiorcą treści, ale podatnym na wpływy swych katechetów i kapłanów budulcem. Chłopcy i dziewczęta kl. VIII rozumiejący już sens wypowiadanych słów odnowili też przyrzeczenia chrztu świętego. Oby codziennym swym dalszym życiem zaakceptowali całe prawo Boże i rozumieli troskę Kościoła o podniesienie poziomu moralności, a nie krytykowali go za konserwatyzm.
     Bierzmowani czytali też teksty mszalne, prosząc w modlitwie powszechnej „O łaski dla wszystkich zgromadzonych, aby realizowali królestwo pokoju, radości i miłości”, a w komentarzu na procesję z darami dziękowali Bogu, że „dziś napełnieni zostali mocą Ducha Świętego”. Pod koniec Mszy św. w serdecznych słowach wyrazili swą wdzięczność Bogu i ludziom, którzy pomogli im w duchowym dorastaniu: rodzicom, kapłanom, katechetom, a ks. Arcybiskupowi za umocnienie ich darami mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Przygotowującemu ich kapłanowi podziękowali kwiatami „za serce, trudy, zmęczenie i godziny modlitwy w ich intencji”.
     Ks. Kardynał Metropolita Wrocławski zwrócił się też ze słowem pasterskim do zebranych i dziękował za religijne wychowanie dzieci, a młodzieży przekazał serdeczne rady i wskazówki na dalsze lata i tłumaczył, że nie można naraz skosztować wszystkiego, co niesie ze sobą dorosłe życie, ale trzeba stopniowo poznawać jego tajemnice. Wszystkich wiernych zgromadzonych w kościele umocnił też nadzieją entuzjazmem i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
     Cieszył się Arcypasterz Diecezji Wrocławskiej, że Kościół lokalny powiększył się znów o rzeszę dojrzałych wyznawców Chrystusa. Cieszył się gospodarz parafii ks. Proboszcz, że uroczystość przebiegła nie tylko spokojnie, ale i pięknie. Cieszył się ks. Janusz Jastrzębski, który bezpośrednio przez cały rok szkolny przygotowywał do tego dnia młodzież. W poczuciu odpowiedzialności przed Panem Bogiem włączył do współdziałania rodziców tej młodzieży i w liście do nich skierowanym napisał: „Niech wspólny wysiłek dobrego przygotowania młodzieży klas ósmych do sakramentu bierzmowania przyniesie obfite owoce miłości Boga Ojca, łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa i daru jedności w Duchu Świętym”.
     W ramach przygotowania do sakramentu rodzice ze swoimi dorastającymi synami i córkami uczestniczyli w trzeci wtorek każdego miesiąca we Mszy św. z kazaniem. Ponadto dla rodziców były trzy serie konferencji (oddzielnie dla każdej szkoły), poświęcone następującym zagadnieniom:
Potrzeba łączności rodziny z parafią;
Treść teologiczna sakramentu bierzmowania;
Rola Eucharystii w życiu chrześcijańskim.
     Spotkania dodatkowe kapłana z rodzicami odbyły się też w ramach rekolekcji – w tym tygodniu, w którym młodzież danej szkoły miała rekolekcje.
     Formą przygotowania uczniów do bierzmowania był jeszcze cykl katechez w kościele w każdy wtorek w kwietniu i dwa razy w tygodniu w maju. Zakończone one zostały indywidualną rozmową kapłana i katechetów kwalifikującą kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
     Wszyscy współdziałający w zrealizowanym zadaniu mogą więc wyśpiewać na koniec pieśń „Gaude, Mater Polonia”, która radośnie zabrzmiała w sobotnie popołudnie dnia 4 czerwca br. (1994) zaintonowana przez chór kościelny na wejście J. E. ks. Kardynała Metropolity do Wieczernika naszej parafii.

Janina Wlaźlak
Pierwodruk: Przegląd Górowski 1994 nr 11 (68) s. 3