Misje Święte 2019

…Dziś chcę gościć w twoim domu… (Łk19,5)

Katarzyna

M I S J E
ŚWIĘTE
W PARAFII ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W GÓRZE

24 LISTOPADA 2019 r.

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – ODPUST PARAFIALNY – ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH

„Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim” (Łk. 24,48)

23 LISTOPADA 2019 r. 

„Oto Matka twoja …” (J19,26)

22 LISTOPADA 2019 r. 

„Trwajcie we mnie a Ja w was” (J.15,4)

21 LISTOPADA 2019 r. 

Jezus Chrystus jest moim Panem

20 LISTOPADA 2019 r. 

„Czuwajcie, bo nie wiecie w którym dniu Pan wasz przyjdzie” (Mt.24,42)

19 LISTOPADA 2019 r. 

„Wiara i nawrócenie”

18 LISTOPADA 2019 r. 

„Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie”

17 LISTOPADA 2019 r. – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

„Bóg jest Miłością” (J3,16)

16 LISTOPADA 2019 r. – POWITANIE I PIERWSZA NAUKA