Fotoreportaż z parafialnego odpustu 25.11.2023

Poni­żej foto­re­por­tarz z odpu­stu ku czci Świę­tej Kata­rzy­ny Aleksandyjskiej.