Intencje Mszalne (05–12.12.2021)

Nie­dzie­la 05.12.2021
0700
† Wła­dy­sław JASIEWICZ – 2 r. śm.
 
0900
† Sta­ni­sław GAJOWCZYK – 19 r. śm.; † Jani­na, Jan
 
1030
† Józe­fa GOLBA; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Ali­cji z oka­zji 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XII
 
1800
Bła­gal­na w int. Bar­ba­ry i jej dzie­ci, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i wszel­kie potrzeb­ne łaski

Ponie­dzia­łek 06.12.2021
0700
† Euge­nia STYCZYŃSKA; † Łucja DASZKIEWICZ
 
1700
† Cze­sław HOŁOWNIA – 7 r. śm.; † Ryszard HOŁOWNIA – 1 r. śm.
 
1800
† Marian­na STEPA; † z rodziny

Wto­rek 07.12.2021
0700
† Anna PRZYBYŁOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Kazi­mierz PALCZYŃSKI – 18 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
† Zby­sław RYSZEWSKI (od rodzin Chro­bo­tów i Nowaczyków)

Śro­da 08.12.2021
0700
† Leszek ZBRZEŹNIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
0900
† Jan URBAŃCZAK – 30 r. śm.; † Hele­na, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodziny
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Bar­ba­ry z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1800
† Leoka­dia, Kazi­mierz BORYSOWSCY; † z rodzin: BORYSOWSKICH, ĆWIRKÓW, KULÓW

Czwar­tek 09.12.2021
0700
† Zby­sław RYSZEWSKI (od Andrze­ja Koniecznego)
 
1700
† Marian­na, Tade­usz SOWIZDRZAŁ; † Wie­sła­wa, Andrzej OBARA; † Julia, Anie­la, Jan DYMKOWSCY
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 10.12.2021
0700
† Syl­wia KLAPCZYŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Anny i Toma­sza z oka­zji 1 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 11.12.2021
0700
† Tade­usz WROTKOWSKI – 2 r. śm.
 
1800
† Jan GAJOWCZYK – 5 r. śm.; † Jani­na, Sta­ni­sław GAJOWCZYK

Nie­dzie­la 12.12.2021
0700
† Hen­ryk HRYNIEWICZ – 16 r. śm.; † Marian BOROWIECKI – 22 r. śm.; † Ste­fan BOROWIECKI – 11 r. śm.; † Artur – 11 r. śm.
 
0900
  • † Michał KORYLAK
     
  • † Fran­ci­szek GAJEWSKI – 17 r. śm.; † sio­stra: Jani­na; † rodzi­ce z obu stron
 
1030
  • Dziękczynno–błagalna w int. Jan­ka w 2 r. ur. i Piotr­ka w 6 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
     
  • Dziękczynno–błagalna w int. Dag­ma­ry w 5 r. ur. Jowi­ty w 9 r. ur., Zuzan­ny w 14 r. ur., Darii w 31 r. ur. z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski, dary Ducha Św., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1200
Za Para­fian
 
1600
† Leoka­dia WYSOCKA – 5 r. śm.
 
1800
† Kata­rzy­na CHRUŚCIEL – 12 r. śm.