Intencje Mszalne (07–14.07.2024)

Sobo­ta
06.07.2024
0800
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
1800
† Kry­sty­na DZIEDZIC; † Hele­na GUGAŁA


NIEDZIELA
07.07.2024
0700
† Leoka­dia, Wła­dy­sław; † rodzi­ce z obu stron
0900
† Andrzej DĄBKOWSKI – 6 r. śm.; † z rodzi­ny DĄBKOWSKICH
1030
† z rodzin: GOŁĘBSKICH, KNICHNICKICH, KULESZÓW
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Andrze­ja WILCZYŃSKIEGO w 70 r. uro­dzin i Micha­ła WILCZYŃSKIEGO w 15 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski.
1800
Żywy Róża­niec – Róża VII

Ponie­dzia­łek
08.07.2024
0800
† Michał KOSIŃSKI – 3 r. śm.; † Roza­lia, Józef GOLICZ; † Ryszard KOSIŃSKI
1800
† Wal­de­mar KIRSZA – 7 r. śm.; rodzi­ce i rodzeń­stwo z obu stron 

Wte­rek
09.07.2024
0800
† Maria SOKOŁOWSKA – 11 r. śm.; † z rodzin: SOKOŁOWSKICH, GLAKOWSKICH
1800
† Miro­sła­wa STANISŁAWSKA (od Tere­sy Mróz z rodziną)

Śro­da
03.10.2024
0800
† Ire­na KRASOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Jani­na IRZYKOWICZ – kolej­na r. śm. 

Czwar­tek
11.07.2024
0800
O łaskę zdro­wia dla Anto­nie­go CZOŁOWSKIEGO i Tade­usza WAWRZYNIAKA
 
1800
Mar­ga­ret­ka


Pią­tek
12.07.2024
0800
† Mał­go­rza­ta MADEJ – 3 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta
13.07.2024
0800
† Mal­wi­na KOŹLIK – 7 r. śm.; † Cze­sław KOŹLIK
1800
W int. czci­cie­li Mat­ki Bożej Fatimskiej


NIEDZIELA
14.07.2024
0700
† Apo­lo­nia, Sta­ni­sław JACHIMOWICZ; † Sta­ni­sła­wa, Wła­dy­sław ŻŁOBIŃSCY; † z rodziny
0900
† Geno­we­fa, Albin, Krzysz­tof MUSZYŃSCY; † Marian­na SAMBOR
1030
† Hen­ryk ARTECH
1200
Za Para­fian
1800
† Marek BOGUCKI – 6 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne