Intencje Mszalne (19–26.02.2023)

Nie­dzie­la 19.02.2023
0700
† Dio­ni­zy GIBOWSKI – 2 r. śm.; † z rodziny
 
0900
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 15 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1030
† rodzi­ce: Hele­na, Kazi­mierz RUSIECCY; † Ire­na, Ludwik SZUPIŁO
 
1200
 • † Eli­za PINIUTA – 1 r. śm.
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Andrze­ja i Gra­ży­ny KRÓL w 42 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., wszel­kie potrzeb­ne łaski przez Nie­po­ka­la­ne Ser­ce NMP na dal­sze dłu­gie lata wspól­ne­go życia
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Jan, Cecy­lia, Sta­ni­sła­wa, Henryk

Ponie­dzia­łek 20.02.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 16 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1700
† Danu­ta ORGAS; † Miro­sła­wa, Ire­ne­usz, Marian LEWANDOWSCY
 
1800
† Sta­ni­sła­wa, Cze­sław MARCINIAK; † Geno­we­fa, Hen­ryk JACKOWSCY


Wto­rek 21.02.2023
0700
† Rynald DYLEWSKI – 1 r. śm.; † Anie­la DYLEWSKA
 
1700
† Ste­fan MONKIEWICZ – z racji uro­dzin; † Sta­ni­sła­wa RZĄSA – 29 r. śm
 
1800
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 17 Msza Świę­ta gregoriańska


Śro­da popiel­co­wa 22.02.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 18 Msza Świę­ta gregoriańska
 
0900
† Ludwik SIEDLARZ – 2 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1700
† Kazi­mie­ra STOSIK
 
1800
 • † Geno­we­fa CHUDA – 14 r. śm.; † Edmund CHUDY
   
 • † Jan PUK – 30 dzień po śm.


Czwar­tek 23.02.2023
0700
† Kry­sty­na KRZYSZCZUK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Aga­ta TWARÓG (od mamy)
 
1800
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 19 Msza Świę­ta gregoriańska


Pią­tek 24.02.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 20 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1700
† Andrzej Leon KORECKI – 11 r. śm.
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 25.02.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 21 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ – 13 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Nie­dzie­la 26.02.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 22 Msza Świę­ta gregoriańska
 
0900
† Wła­dy­sła­wa, Ste­fan CZYPLIS; † z rodziny
 
1030
 • † Tere­sa JUREK – 1 r. śm.; † z rodzin: JUREK, BARDA
   
 • † Ger­tru­da WRÓBEL – 6 r. śm.; † Zofia, Kazi­mierz STĘPIEŃ; † Mie­czy­sław, Wła­dy­sław STEFANÓW
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Mał­go­rza­ty, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę MB i dary Ducha Świętego
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Jan BAZYLEWICZ – 6 r. śm.

MSZAL I KRZYZ