Intencje Mszalne (26.02–05.03.2023)

Nie­dzie­la 26.02.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 22 Msza Świę­ta gregoriańska
 
0900
† Wła­dy­sła­wa, Ste­fan CZYPLIS; † z rodziny
 
1030
 • † Tere­sa JUREK – 1 r. śm.; † z rodzin: JUREK, BARDA
   
 • † Ger­tru­da WRÓBEL – 6 r. śm.; † Zofia, Kazi­mierz STĘPIEŃ; † Mie­czy­sław, Wła­dy­sław STEFANÓW
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Mał­go­rza­ty, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę MB i dary Ducha Świętego
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Jan BAZYLEWICZ – 6 r. śm.

Ponie­dzia­łek 27.02.2023
0700
† Fran­ci­szek GOLBA – 40 r. śm.
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 1 r. śm.; z rodzi­ny; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 23 Msza Świę­ta gregoriańska


Wto­rek 28.02.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 24 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1700
† Roza­lia, Józef, Zbi­gniew ILCZYSZYN; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
† Leon MADANY – 38 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron


Śro­da 01.03.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 25 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1700
† Fran­ci­szek STOPKA – 1 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ (od Lesz­ka z rodziną)


Czwar­tek 02.03.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 26 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1700
† Fran­ci­szek STOPKA – 2 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
O powo­ła­nia


Pią­tek 03.03.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 27 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1700
† Fran­ci­szek STOPKA – 3 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 04.03.2023
0700
 • † Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 28 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
   
 • Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Fran­ci­szek STOPKA – 4 Msza Świę­ta gregoriańska

Nie­dzie­la 05.03.2023
0700
 • † Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 29 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
   
 • † Wła­dy­sław ŁESZKIW – 8 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
 •  
  0900
 • † Zbi­gniew MANIARA – 31 r. śm.
   
 • † Dariusz MISZKIEWICZ – 2 r. śm.
 •  
  1030
  • † Fran­ci­szek STOPKA – 5 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
    
  • † Alek­san­der JASEK – 11 r. śm.
   
  1200
  Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Lucja­na z oka­zji 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
   
  1600
  Żywy Róża­niec – Róża III
   
  1800
  † Alek­san­dra MATEJA – 18 r. śm.; † Rafał, Jan MATEJA; † z rodzin MATEJÓW, LEJÓW

  MSZAL I KRZYZ