Intencje Mszalne (29.05–05.06.2022)

Nie­dzie­la 29.05.2022
0700
† Hen­ry­ka GIBOWSKA – 20 r. śm.; † Dariusz JANASIK – 10 r. śm. 
 
0900
 • † Ire­na KURUC zd. CZYPLIS – 14 r. śm.; † s. Anna CZYPLIS – 17 r. śm.; † z rodzi­ny
   
 • † Adam, Wero­ni­ka SZCZUREK; † Pela­gia, Józef WALCZAK
 
1030
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
 
1200
Rocz­ni­ca prymicji
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Wła­dy­sław, Józef, Piotr CIEBIEŃ; † Danu­ta KAJRYS

Ponie­dzia­łek 30.05.2022
0700
† Tade­usz MĄCZYŃSKI – 20 r. śm.
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Kry­sty­ny z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1800
† Kry­sty­na, Jan KOMONIEWSCY; † z rodzin: KOMONIEWSKICH, NOWACKICH

Wto­rek 31.05.2022
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Bog­da­na MACZYŃSKIEGO z oka­zji 58 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, dary Ducha Św. i opie­kę MB
 
1700
† Anie­la, Wik­tor BUŁYSZKO; † z rodzi­ny; † Kazi­mierz KAJZER; † z rodziny
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB

Śro­da 01.06.2022
0700
W int. Panu Bogu wiadomej
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA (od syna Edwar­da z rodziną)
 
1800
† Leonia, Józef MICHALEC

Czwar­tek 02.06.2022
0700
 
 
1700
† Mate­usz SZYMUSIAK – 1 r. śm. (od brata)
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 03.06.2022
0700
 
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty i Dariu­sza w 20 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów i ich dzieci
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ

Sobo­ta 04.06.2022
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Wik­to­ria, Józef, Józef USS; † ich rodzi­ców; † Cze­sław, Zofia, Alfons SILKO; † ich rodziców

Nie­dzie­la 05.06.2022
0700
† Jan RZĄSA – 4 r. śm.
 
0900
 • † Kazi­mie­ra MROŻEK – 1 r. śm.; † Bogu­sław, Damian, Zbi­gniew MROŻEK; † Hele­na KAMIŃSKA
   
 • † Leszek BANDOCH
 
1030
 • ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
   
 • W int. Panu Bogu wia­do­mej
   
 • † Jan KUKLA – 2 r. śm.
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Wła­dy­sła­wy i Euge­niu­sza KACZMAREK w 45 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski, oraz o zdro­wie dla Mag­dy
   
 • W int. ks. Nor­ber­ta z oka­zji imienin
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża VI
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Anto­nie­go z oka­zji 65 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB