Intencje Mszalne (26.12.2021–02.01.2022)

Nie­dzie­la 26.12.2021
0700
† Wie­sław SZAFRANIEC – 3 r. śm.; † Roza­lia, Kazi­mierz SZAFRANIEC; † Leoka­dia, Wła­dy­sław POPKO
 
0900
 • O Boże błog., potrzeb­ne łaski dla Ewy, Danie­la i malut­kiej Hani
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Kazi­mie­ry i Jana PRZYBYŁA w 50 r. ślu­bu z proś­bą o Boże błog. i potrzebne
 
1030
 • † Wan­da SZMYDYŃSKA
   
 • † Sta­ni­sła­wa JODKO – 12 r. śm.; † Bro­ni­sław, Andrzej JODKO; † Jerzy ZIELONKA
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Sabi­ny i Alek­san­dra MIAŁKOWSKICH w 50 r. ślu­bu z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Hele­ny i Tade­usza w 45 r. ślu­bu z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków

Ponie­dzia­łek 27.12.2021
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Beaty w 52 r. uro­dzin z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Anny i Jana HAŁAJEWSKICH w 50 r. ślu­bu z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1800
† Maciej ORŁOWSKI – 1 r. śm

Wto­rek 28.12.2021
0700
† Grze­gorz MŁYNARSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan SZAWARYN; † z rodziny
 
1800
† Lech GERTYCH (od cór­ki Ewy z rodziną)

Śro­da 29.12.2021
0700
† Zyg­munt CHOCIANOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dziękczynno–błagalna z oka­zji 80 r. uro­dzin z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Adol­fa i Ste­fa­nii w 73 r. ślu­bu z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i opie­kę NMP

Czwar­tek 30.12.2021
0700
† Anna WICHŁACZ
 
1700
† Bogu­sław IZDEBSKI – 5 r. śm.; † Danu­ta MAKOWSKA
 
1800
† Ele­ono­ra PODWYSOCKA – 2 r. śm.; † Jan PODWYSOCKI

Pią­tek 31.12.2021
0700
† Zofia BLASZCZYK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
Za Para­fian – Zakoń­cze­nie Sta­re­go Roku

Sobo­ta 01.01.2022
0900
† Bar­tosz – 7 r. śm.; † z rodziny
 
1030
 • † Leoka­dia, Ste­fan PALCZYŃSCY; † z rodzin z obu stron
   
 • † Hen­ry­ka ZAŁUPSKA – 16 r. śm.
 
1200
 • † Maria JASTRZĘBSKA – 1 r. śm.; † Jan JASTRZĘBSKI
   
 • † Andrzej KASPRZAK – 5 r. śm.; † Józef SZWAT – 5 r. śm.; † z rodzin
 
1600
† Hen­ryk, Jan TABAKA
 
1800
† Sewe­ry­na, Igna­cy MICHALSCY; † zrodziny

Nie­dzie­la 02.01.2022
0700
 • † Domi­nik ZARZYCKI – 24 r. śm.
   
 • † Danu­ta HONDZELEK (od sąsia­dów z ul Żeromskiego)
 
0900
 • † Edmund SAWICKI – 1 r. śm.
   
 • † Anna PRZYBYŁOWSKA (od Anny, Kata­rzy­ny Rze­pec­kich z Legnicy)
 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK – 8 r. śm.
   
 • † Maria, Cze­sław, Helio­dor; † z rodzin
 
1200
W int. Służb Mun­du­ro­wych sto­ją­cych na stra­ży granicy
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża I – św. Kata­rzy­ny Aleksandryjskiej
 
1800
† Alfred KROPACZ – 13 r. śm.; † rodzi­ce i siostry