Intencje Mszalne (02.01–09.01.2022)

Intencje mszalne


Nie­dzie­la 02.01.2022
0700
 • † Domi­nik ZARZYCKI – 24 r. śm.
   
 • † Danu­ta HONDZELEK (od sąsia­dów z ul Żeromskiego)
 
0900
 • † Edmund SAWICKI – 1 r. śm.
   
 • † Anna PRZYBYŁOWSKA (od Anny, Kata­rzy­ny Rze­pec­kich z Legnicy)
 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK – 8 r. śm.
   
 • † Maria, Cze­sław, Helio­dor; † z rodzin
 
1200
W int. Służb Mun­du­ro­wych sto­ją­cych na stra­ży granicy
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża I – św. Kata­rzy­ny Aleksandryjskiej
 
1800
† Alfred KROPACZ – 13 r. śm.; † rodzi­ce i siostry

Ponie­dzia­łek 03.01.2022
0700
† Roman GAWRACZYŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Zenon KOSIERKIEWICZ
 
1800
† Kry­sty­na PARAFINIUK (od uczest­ni­ków pogrzebu)

Wto­rek 04.01.2022
0700
† Dariusz MODRZEJEWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 
 
1800
 

Śro­da 05.01.2022
0700
† Piotr SZYKSZNIAN (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 
 
1800
 

Czwar­tek 06.01.2022
0700
Dzięk­czyn­na za prze­ży­ty sta­ry rok z proś­bą o łaski i Boże błog. na nowy rok
 
0900
 • Dziękczynno–błagalna w int. Kac­pra z oka­zji 20 r. uro­dzin i imie­nin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdro­wie (od bab­ci)
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Mał­go­rza­ty i Lucja­na w 35 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1030
 • † Cze­sław, Marek, Ire­na WOLAK; † Feli­ka, Anto­ni ZAKRZEWSCY
   
 • Wła­dy­sław JUŹWIAK; † jego rodzice
 
1200
 • † Hali­na GORCZAK – 1 r. śm.
   
 • † ks. Tade­usz TAUDUL (od Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ)
 
1600
† Zbi­gniew DAMRYCH; † Bar­ba­ra GORTYCH
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 07.01.2022
0700
† Cze­sław KOŹLIK – 31 r. śm.
 
1700
 
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ

Sobo­ta 08.01.2022
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Kazi­mie­ra, Michał MICHALEWICZ; † Tade­usz WĘCŁAWEK; † z rodzin: MICHALEWICZ, ZAKRZEWSKICH

Nie­dzie­la 09.01.2022
0700
† Anto­ni, Maria ZAWISCY
 
0900
 • † rodzi­ce: Michał, Anna; † sio­stry: Anna, Maria
   
 • † Jani­na, Edward, Piotr, Ryszard PAKUŁA; † Anto­ni, Hele­na, Michał DROZDOWSCY
 
1030
 • † Hele­na KUCHARSKA; † z rodzin: KUCHARKICH, JURGÓW
   
 • † Danu­ta ORGAS – 2 r. śm.; † Wer­ner ORGAS – 6 r. śm.; † Boże­na KĘDZIOREK – 2 r. śm.
 
1200
 • Za Para­fian
   
 • † Tade­usz ŚLOSARCZYK – 1 r. śm.; † z rodzin: GĄDKÓW, ŚLOSARCZYKÓW
 
1600
Mar­cjan­na – 50 r. śm.; † Andrzej; † bra­cia i sio­stry z tej rodziny
 
1800
† Ste­fa­nia KLAPCZYŃSKA (od męża)