Intencje Mszalne (02–09.06.2024)

NIEDZIELA 02.06.2024
0700
 • † Ste­fa­nia HRYNIEWICZ – 14 r. śm.; † Jan HRYNIEWICZ – 35 r. śm.; † Józef HRYNIEWICZ – 82 r. śm.; † Andrzej KACZMAR – 82 r. śm.
 • † Józef, Zofia DEKA; † z rodzi­ny z obu stron
0900
 • † Kazi­mie­ra MROŻEK – 3 r. śm.; † Zbi­gniew, Bogu­sław, Damian MROŻEK; † Hele­na KAMIŃSKA
 • † Zeno­na, Michał MICHALWSCY; † z rodziny
1030
 • † z rodzin: GOŁĘBIEWSKICH, KNICHNICKICH, KULESZÓW
 • † Leszek BANDOCH – z racji imienin
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Gra­ży­ny i Krzysz­to­fa w 35 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej dla jubi­la­tów i całej rodziny
1600
Żywy Róża­niec – Róża VI
1800
† Maciej WYSZYŃSKI – 1 Msza Świę­ta gregoriańska.

Ponie­dzia­łek 03.06.2024
0700
† Bole­sław WITKOWSKI (od Kry­sty­ny z rodziną)
1700
W int. Panu Bogu wiadomej
1800
 • BIERZMOWANIE
   
 • † Maciej WYSZYŃSKI – 2 Msza Świę­ta gregoriańska.

Wte­rek 04.06.2024
0700
† Tomasz ZARĘBA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Maciej WYSZYŃSKI – 3 Msza Świę­ta gregoriańska.
1800
† Kata­rzy­na, Wła­dy­sław ŁASIŃSCY; † Bole­sła­wa, Jan URBAŃCZYK

Śro­da 05.06.2024
0700
† Kry­sty­na PALEWICZ (od sąsia­dów z blo­ku na ul. Gło­gow­skiej 42)
1700
† Jan RZĄSA – 6 r. śm.
1800
† Maciej WYSZYŃSKI – 4 Msza Świę­ta gregoriańska.

Czwar­tek 06.06.2024
0700
† Maciej WYSZYŃSKI – 5 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Euge­niu­sza i Wła­dy­sła­wy w 47 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej, oraz o zdro­wie dla cór­ki Magdaleny
 
1800
O powo­ła­nia


Pią­tek 07.06.2024
0700
O zdro­wie duszy i cia­ła, dary Ducha Świę­te­go i Boże błog. dla Joanny
1700
† Maciej WYSZYŃSKI – 6 Msza Świę­ta gregoriańska.
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa


Sobo­ta 08.06.2024
0700
† Maciej WYSZYŃSKI – 7 Msza Świę­ta gregoriańska.
1800
† Emi­lia JANKOWSKA – kolej­na r. śm.


NIEDZIELA 09.06.2024
0700
† Paweł MAZUR – 5 r. śm.; † Ire­na, Adam, Roman
0900
 • † Jan KOTWICKI – 5 r. śm.; † Zofia KRUPSKA – 11 r. śm.; † Jadwi­ga KOTWICKA; † z rodzin
 • † Edmund CHUDY – 9 r. śm.; † Geno­we­fa, Cze­sław, Wie­sła­wa, Anto­ni BUDNY
1030
 • † Mie­czy­sław DOBRZYŃSKI – 4 r. śm.
 • † Hele­na, Józef ORYSZCZAK; † Miro­sław, Zdzi­sław MISTYGACZ
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. ks. Nor­ber­ta z racji imienin
1600
† Raj­mund KORDEK – 13 r. śm.
1800
† Maciej WYSZYŃSKI – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne