Intencje Mszalne (03–10.09.2023)

Nie­dzie­la 03.09.2023
0700
† ks. Anto­ni CHMIELEWSKI – 63 r. śm.

 
0900
 • † Hele­na, Józef GOŁUCH
   
 • † Wła­dy­sła­wa, Ste­fan CZYPLIS †† rodzi­ców i dziadków
 
1030
 • † Kazi­mierz URBANIAK – 20  r. śm.
   
 • † Leszek BANDOCH
 
1200
 • 15 r. ślub Joan­na i Seba­stian KŁYS i 14 r. ur. Oli­ver
   
 • O Boże bł. opie­kę NMP, dary Ducha Świę­te­go dla Łuka­sza oraz o wszel­ką opiekę
 
1600
Róża IX
 
1800
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 1 Msza Świę­ta gregoriańska.


Ponie­dzia­łek 04.09.2023
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 2 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Anna, Jan, Anna, Win­cen­ty, Józef STRZECZKOWSCY; † Zofia, Andrzej CZEPITA; † Maria KISIEL
 
1800
Dzięk­czyn­na z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski


Wto­rek 05.09.2023
0700
† Kata­rzy­na GRZESIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 3 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
 • † Bro­ni­sław GOŁĘBIOWSKI – z racji imie­nin i uro­dzin
   
 • † Cze­sław GLONEK

Śro­da 06.09.2023
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 4 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
O zdro­wie i Boże błog. dla Lon­gi­ny i Ste­fa­na BUTKIEWICZ, oraz wnucz­ki Kasi
 
1800
† Pau­li­na, Jani­na, Wła­dy­sław, Julian; † dziadkowie


Czwar­tek 07.09.2023
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 5 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Kazi­mierz ROGOWICZ – 12 r. śm.; † z rodzin: ROGOWICZ, ŁASZEWSKICH
 
1800
 • O powo­ła­nia
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Wik­to­ra w 18 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu

Pią­tek 08.09.2023
0700
† Anto­ni­na, Anto­ni, Jani­na, Urszu­la, Feliks, Maria, Piotr, Jan
 
1700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 6 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 09.09.2023
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 7 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Hen­ryk KŁAK; † Kazi­mie­ra, Grze­gorz SIWICCY

Nie­dzie­la 10.09.2023
0700
 • † Zofia DOBRZYŃSKA – 14 r. śm.
   
 • † Sta­ni­sław KRAWIEC – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Mie­czy­sław TROJAK – kolej­na r. śm.
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – 12 r. śm.
 
1030
 • † z rodzin: BUGAJSKICH, BARAN, PASTUSZYŃSKICH
   
 • † Maria GIZICKA – 1 r. śm.; † Anto­ni ALICKI – 1 r. śm.; † Sta­ni­sław GIZICKI – 5 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Edy­ty i Macie­ja w 30 r. ślub, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1600
Dziękczynno–błagalna w int. Euge­niu­sza i Urszu­li w 56 r. ślub, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1800
† Pela­gia SZYMKOWIAK – 4 r. śm.; † Szy­mon CHARUŻYN – 1 r. śm.; † z rodzin

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne