Intencje Mszalne (04–11.02.2024)

Sobo­ta 03.02.2024
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Sta­ni­sław STĘPIEŃ; † Fran­cisz­ka, Józef URBANIAK


Nie­dzie­la 04.02.2024
0700
 • † Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 1 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Jerzy NIEKRASZ – 5 r. śm.; † Roza­lia, Fran­ci­szek NIEKRASZ; † Leoka­dia, Marian, Bro­ni­sław ROSIK
 
0900
 • † Wła­dy­sław STEFANÓW – kolej­na r. śm.
   
 • † Wła­dy­sław LUBAS – 3 r. śm.
 
1030
 • † Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon
   
 • † Jerzy LIBAKO – 15 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Wero­ni­ki SKOCZYLAS w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej i dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża II – Św. Bernadetty
 
1800
† Piotr AUGUSTYNIAK – 1 r. śm.

Ponie­dzia­łek 05.02.2024
0700
† Wan­da HERYNG (od Igi i Arka­diu­sza Nad­staw­skich z córkami)

 
1700
† Jadwi­ga ŚWIĘTOŃ – 11 r. śm.; † Józe­fa, Anto­ni NARWICZ
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 2 Msza Świę­ta gregoriańska.

Wte­rek 06.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 3 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
1700
† Danu­ta JUSKA – 1 r. śm.
 
1800
† Sta­ni­sław JANKOWSKI – kolej­na r. śm.

Śro­da 07.02.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 4 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Agniesz­ka STRZYŻEWSKA – 30 r. śm.; † z rodzin: STRZYŻEWSKICH, MACHOWIAK, KLACZA

Czwar­tek 08.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 5 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
1700
† Wła­dy­sław CIEBIEŃ – 6 r. śm.
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 09.02.2024
0700
† Jan RACHWAŁ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 6 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 10.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 7 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Józef PAPIEROWSKI – 12 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron


Nie­dzie­la 11.02.2024
0700
 • † Anto­ni, Maria ZAWISCY
   
 • † Ewa JODZIS
 
0900
 • Dziękczynno–błagalna w int. Joachi­ma w 1 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Fabia­na w 24 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1030
 • † Hele­na, Edward ECHARDT; † z rodzi­ny; † Fran­cisz­ka, Sewe­ryn, Wła­dy­sła­wa SKOTAREK; † z rodzi­ny
   
 • † Tade­usz, Anna LIS
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Anny PILARCZYK w 91 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
† Geno­we­fa CHUDA – 15 r. śm.; † Edmund, Cze­sław, Kry­sty­na KRYSZTOFIAK
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne