Intencje Mszalne (04–11.07.2021)

Nie­dzie­la 04.07.2021
0700
† Jerzy PRZYBYŁOWSKI – 10 r. śm.
0900
† Jan KOTWICKI – 2 r. śm.; † Zofia KRUPSKA – 8 r. śm.; † z obu rodzin
1030
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Fra­nu­sia w 1 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Wan­dy w 87 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1800
Żywy Róża­niec – Róża VII

Ponie­dzia­łek 05.07.2021
0800
† Bal­bi­na, Józef LACH
1800
† Witold CALABA – 54 r. śm.; † rodzi­ce bio­lo­gicz­ni: Witold, Maria ISKRZYŃSCY; † rodzi­ce adop­cyj­ni: Wik­tor, Adol­fi­na CALABA

Wto­rek 06.07.2021
0800
† Rena­ta GAJDA; † rodzi­ce; † Tade­usz ANISZEWSKI
1800
† Sta­ni­sław, Józe­fa ADAMSCY.

Śro­da 07.07.2021
0800
† Ali­na PUT (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Hali­na GÓRCZAK

Czwar­tek 08.07.2021
0800
† Kry­styn KASZTELAN (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 09.07.2021
0800
† Hen­ryk GROBEL (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 10.07.2021
0800
† Kazi­mierz; † córka
1800
† Sta­ni­sław, Ire­ne­usz, Leszek BANDOCH

Nie­dzie­la 11.07.2021
0700
† Aga­ta, Wło­dzi­mierz, Maria LEWICCY
0900
† Bro­ni­sła­wa, Kazi­mierz OSTROWSCY; † Hen­ryk NOWICKI; † ich rodzice
1030
† Zofia, Józef SKRZYPEK – 20 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron † Danu­ta, Jerzy SKRZYPEK; † Anie­la ANDRYNOWSKA
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Agniesz­ki i Zbi­gnie­wa ŚLIWIŃSKICH w 19 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1800
† Sta­ni­sła­wa ŻŁOBIŃSKA; † z rodziny