Intencje Mszalne (06–13.02.2022)

Nie­dzie­la 06.02.2022
0700
† Geno­we­fa, Edmund CHUDY
 
0900
† Jan STRZECZKOWSKI – 22 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † Cze­sław MAMEJ – 34 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † Józef BANASIEWICZ
 
1030
† Zbi­gniew DEPERAS – 35 r. śm.; † Ryszard DEPERAS – 25 r. śm.; † z rodzin: DEPERAS, JAROSZEWICZ
 
1200
O łaskę zdro­wia dla chrześniaka
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża II – św. Bernadetty
 
1800
† Wła­dy­sław STEFANÓW

Ponie­dzia­łek 07.02.2022
0700
† Euge­niusz LEWANDOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jadwi­ga ŚWIĘTOŃ – 9 r. śm.; † Anto­ni, Józe­fa NARWICZ
 
1800
† Wła­dy­sław CIEBIEŃ – 4 r. śm.

Wto­rek 08.02.2022
0700
† Maria SIKORSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Wacław, Ludwi­ka LIWOCH
 
1800
† Zbi­gniew SOLWAR (od Dar­ka z żoną)

Śro­da 09.02.2022
0700
† Ryszard GŁOWIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba w 18 r. ur. i Wio­li w 40 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1800
† Jan KAPŁAN – 37 r. śm.; † z rodziny

Czwar­tek 10.02.2022
0700
O łaskę zdro­wia dla Euge­nii, dzie­ci i wnuków
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Pio­tra w 60 r. ur., z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i wszel­kie potrzeb­ne łaski
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 11.02.2022
0700
W int. Panu Bogu wiadomej
 
1700
† Bry­gi­da MISZCZYŃSKA – z racji urodzin
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 12.02.2022
0700
† Wie­sław ŻACZEK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Tere­sy i Bog­da­na KŁOPOTOWSKICH w 50 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Nie­dzie­la 13.02.2022
0700
O Boże błog., łaskę zdro­wia i wia­ry dla dzie­ci, syno­wych, zię­ciów, wnu­ków i prawnuków
 
0900
† Wła­dy­sła­wa CZYPLIS – 10 r. śm.; † Ste­fan CZYPLIS; † z rodziny
 
1030
† Hele­na, Edward; † z rodzi­ny ECKHARDT; † Fran­cisz­ka, Sewe­ryn, Wła­dy­sła­wa SKOTAREK; † z rodzi­ny; † Hen­ry­ka NOWAK; † Zdzi­sła­wa SOLAR
 
1200
† ks. Józef HAWRYSZ – 35 r. śm.
 
1600
† Kata­rzy­na CHRÓŚCIEL – z racji uro­dzin i imie­nin; † Wła­dy­sław CHRÓŚCIEL
 
1800
† Ewa LESIAK – 24 r. śm.; † Michał LESIAK – 3 r. śm.; † Mariusz LEWANDOWSKI – 3 r. śm.; † z rodziny