Intencje Mszalne (06–13.08.2023)

Nie­dzie­la 06.08.2023
0700
† Jani­na ZARZYCKA – 9 r. śm.; † Zbi­gniew ZARZYCKI

 
0900
† Bro­ni­sła­wa, Kazi­mierz OSTROWSCY; † Hen­ryk NOWICKI; † rodzice
 
1030
† Wła­dy­sław BARANOWSKI – kolej­na r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Wła­dy­sła­wy i Euge­niu­sza w 46 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i opie­kę MB, oraz o zdro­wie dla Magdaleny
 
1800
Żywy Róża­niec – Róża VIII


Ponie­dzia­łek 07.08.2023
0800
† Boże­na KORECKA – 3 r. śm.
 
1800
† Sta­ni­sław, Józef SŁOMCZYŃSCY oraz †† rodzice


Wto­rek 08.08.2023
0800
M† Alek­san­der ŁUKOWIAK – 15 r. śm.; †† rodzi­ców i teściów † Ire­na, Igna­cy SYMULEWICZ
 
1800
† Piotr, Maria KUKULEWSCY oraz †† z rodziny


Śro­da 09.08.2023
0800
† Jan Osuch (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Józef – 35 r. śm.; † Sta­ni­sła­wa ŁUKASZCZYK † Joan­na, Ste­fan RATAJCZAK † Kazi­mierz SAMOLIK † Daniel BANASIEWICZ † Andrzej, Jan SKRZYPCZUK † Kry­sty­na, Janusz RENIU † Zbi­gniew PARTYKA


Czwar­tek 10.08.2023
0800
† ks. Sta­ni­sław MIESZAŁA od rodz. WOŁKOWICZÓW
 
1800
Mar­ga­ret­ki

Pią­tek 11.08.2023
0800
W int. Ewy i Paw­ła – w 15 r. zawar­cia sakra­men­tu mał­żeń­stwa, dzięk­czy­no-bła­gal­na oraz w inten­cji dzieci
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 12.08.2023
0800
† Filip, Waleria
 
1800
† Fran­ci­szek – 1 r. śm,; † Maria ŁAGÓDKA † Sta­ni­sła­wa RZĄSA

Nie­dzie­la 13.08.2023
0700
† Lesław SAUTER – 20 r. śm.

 
0900
† Miro­sła­wa KRYSZTOFIAK – 3 r. śm.
 
1030
† Jan KAŹMIERCZAK – 11 r. śm.
 
1200
W int. Gabry­si w 1 r. ur. o Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdrowie
 
1800
W int. czy­cie­li NMP Fatimskiej

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne