Intencje Mszalne (07–14.04.2024)

NIEDZIELA 07.04.2024
0700
 • † Ste­fan, Leoka­dia KRZYSZCZUK; † Marian­na, Fran­ci­szek DOMAGAŁA
   
 • † Anto­ni SZACHNIEWICZ – 8 r. śm.; † Jani­na SZACHNIEWICZ – 3 r. śm.; † Gra­cjan, Julian­na, Hen­ryk SZACHNIEWICZ
 
0900
 • † Hele­na WOJNAROWSKA – 6 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Wero­ni­ka, Adam SZCZUREK; † Pela­gia, Józef WALCZAK; † z tych rodzin

 
1030
 • † Helio­dor; † rodzi­ce: Maria, Helio­dor
   
 • † Damian MROŻEK – 9 r. śm.; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław DAMRYCH; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Bar­to­sza w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski i Dary Ducha Św. w doro­słym życiu
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża IV
 
1800
† Sta­ni­sław, Jani­na KÓZKA; † z rodzin: KÓZKA, MARTYN

Ponie­dzia­łek 08.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 7 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
0900
W int. Panu Bogu wiadomej
 
1700
† Robert DĘBIŃSKI (od sąsia­dów z blo­ku nr 15)
 
1800
Ducho­wa adop­cja dziec­ka poczętego

Wte­rek 09.04.2024
0700
† Ali­cja ŁOPUSZYŃSKA (od sąsia­dów z klat­ki nr 13A)

 
1700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Jan MISZCZYŃSKI; † z rodziny

Śro­da 10.04.2024
0700
Za żywych i zmarłych
 
1700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 9 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Bole­sław WITKOWSKI

Czwar­tek 11.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 10 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Mal­wi­na BORYSEWICZ
 
1800
Mar­ga­ret­ka


Pią­tek 12.04.2024
1900
† Hele­na WOJNAROWSKA – 11 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Sta­ni­sła­wa KAŹMIERCZAK (od Róży XII)
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 13.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 12 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Cze­sła­wa, Julian KULCZYŃSCY; † Zyg­munt WILCZYŃSKI; † Anna, Alek­san­dra, Alek­san­der ZDANOWICZ


NIEDZIELA 14.04.2024
0700

† Hele­na WOJNAROWSKA – 13 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Bogu­mi­ła, Tade­usz WROTKOWSCY
   
 • † Hele­na, Hali­na, Wła­dy­sław MICHALCZAK; † Tere­sa, Józef RYBA; † z rodzin: MICHALCZAK, URBANIAK, RYBA, ZDANOWICZ

 
1030
 • † Jan WASILEWSKI – 9 r. śm.
   
 • † Jan STRZYŻEWSKI – 38 r. śm.; † z rodzin: STRZYŻEWSKICH, MACHOWIAK, MAŁECKICH
 
1200
 1. Dziękczynno–błagalna w int. Mar­ty­ny TUROWSKIEJ w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski i Dary Ducha Św. w doro­słym życiu.
   
 2. Dziękczynno–błagalna w int. Ire­ny i Jerze­go w 55 r. ślu­bu oraz w int. Agniesz­ki w 50 r. uro­dzin i Sta­ni­sła­wa w 50 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski.
 
1600
† Feli­cja, Bole­sław TROJNIAR; † z rodzi­ny GARGAŁA
 
1800
† Bro­ni­sła­wa, Cze­sław MAŁYGA; † Wik­to­ria, Feliks, Marian­na, Cze­sław RADOJEWSCY

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne