Intencje Mszalne (07–14.08.2022)

Nie­dzie­la 07.08.2022
0700
† Szcze­pan, Igna­cy, Anna, Maria WAWRZYNOWICZ; † Anto­ni, Woj­ciech, Joan­na, Jadwi­ga MACHOWIAK
 
0900
† Tade­usz POJASEK – 26 r. śm.
 
1030
† Wła­dy­sław BARANOWSKI – kolej­na r. śm.
 
1200
† Geno­we­fa HRYNIEWIECKA (od rodzi­ny Jabłońskich)
 
1800
† Paweł OLEJARNIK – 18r. śm.

Ponie­dzia­łek 08.08.2022
0800
† Tere­sa RADZIŃSKA – 1 r. śm.
 
1800
† Kazi­mierz KOZAKOWSKI – 7 r. śm. † Zbi­gniew MISZCZYŃSKI – 20 r. śm. † Józef MISZCZYŃSKI oraz †† rodzice

Wto­rek 09.08.2022
0800
† Zofia SZKORUDA – od uczest­ni­ków pogrzebu
 
1800
† Paweł – kolej­na r. śm. † Zuzan­na GRYGOROWICZ

Śro­da 10.08.2022
0800
† Anna MACHOWIAK – od uczest­ni­ków pogrzebu
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA (od wnu­ków i prawnków) 

Czwar­tek 11.08.2022
0800
† Fran­ci­szek ŁAGÓDKA – 1 r. śm. † Maria ŁAGÓDKA
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 12.08.2022
0800
† Łucja DASZKIEWICZ † Euge­nia STYCZYŃSKA
 
1800
WYPOMINIKI

Sobo­ta 13.08.2022
0800
† Paweł CHOROSTKOWSKI
 
1800
W int. Czci­cie­li NMP Fatimskiej

Nie­dzie­la 14.08.2022
0700
† Lesław SAUTER oraz †† z rodziny
 
0900
† Miro­sła­wa KRYSZTOFIAK
 
1030
† Jan KAŹIMIERCZAK
 
1200
† Jani­na, Jan, Ire­na GUDAJCZYK
 
1800
† Ludwik BARTOSZEWSKI † Kata­rzy­na, Paweł