Intencje Mszalne (09.01–16.01.2022)

Nie­dzie­la 09.01.2022
0700
† Anto­ni, Maria ZAWISCY
 
0900
 • † rodzi­ce: Michał, Anna; † sio­stry: Anna, Maria
   
 • † Jani­na, Edward, Piotr, Ryszard PAKUŁA; † Anto­ni, Hele­na, Michał DROZDOWSCY
 
1030
 • † Hele­na KUCHARSKA; † z rodzin: KUCHARKICH, JURGÓW
   
 • † Danu­ta ORGAS – 2 r. śm.; † Wer­ner ORGAS – 6 r. śm.; † Boże­na KĘDZIOREK – 2 r. śm.
 
1200
 • Za Para­fian
   
 • † Tade­usz ŚLOSARCZYK – 1 r. śm.; † z rodzin: GĄDKÓW, ŚLOSARCZYKÓW
 
1600
Mar­cjan­na – 50 r. śm.; † Andrzej; † bra­cia i sio­stry z tej rodziny
 
1800
† Ste­fa­nia KLAPCZYŃSKA (od męża)

Ponie­dzia­łek 10.01.2022
0700
† Danu­ta HĄDZELEK (od uczest­ni­ków pogrzebu) 
 
1700
KOLĘDA

Wto­rek 11.01.2022
0700
† Kry­sty­na, Mie­czy­sław FRĄCZKIEWICZ
 
1700
KOLĘDA

Śro­da 12.01.2022
0700
† Adam WICHŁACZ
 
1700
KOLĘDA

Czwar­tek 13.01.2022
0700
† Jerzy, Elż­bie­ta KORECCY
 
1700
KOLĘDA
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 14.01.2022
0700
† Lech GERTYCH (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
KOLĘDA
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 15.01.2022
0700
† ks. Tade­usz TAUDUL; † ks. Jerzy RASIAK (od rodzi­ny Witkowskich)
 
1800
† Roman KŁAK – 8 r. śm.; † Hali­na, Hen­ryk KLAK; † Marian­na CZERW; † z rodziny

Nie­dzie­la 16.01.2022
0700
† Tere­sa, Andrzej LITWIN; † z rodzi­ny LITWIN
 
0900
 • † Fran­ci­szek, Olga, Kry­sty­na GOŁĘBIOWSCY
   
 • † Jani­na DEPERAS – 6 r. śm.; † z rodzin: DEPERAS, JAROSZEWICZ
 
1030
 • † Ludwik SIEDLARZ – 2 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Bole­sław SIWIELA – 10 r. śm.; † Pau­li­na, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Ks. Pro­bosz­cza Hen­ry­ka z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i świa­tło Ducha Świętego
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Ste­fa­nia KLAPCZYŃSKA (od od kuzy­na z rodziną)