Intencje Mszalne (09–16.07.2023)

Nie­dzie­la 09.07.2023
0700
† Józef GŁOWIAK – 19 r. śm.; † rodzice

 
0900
† Maria, Lila, Jan BANDOCH
 
1030
† Paweł CHOROSTKOWSKI – 1 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Agniesz­ki i Andrze­ja w 32 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdro­wie i opie­kę MB dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuczka
 
1800
† Jan GUZIOŁEK – 30 r. śm.; † Anna GUZIOŁEK; † Sta­ni­sław, Sta­ni­sła­wa DAMRYCH

Ponie­dzia­łek 10.07.2023
0800
† Emi­lia KOZAKOWSKA (od cór­ki Mał­go­rza­ty z mężem i rodziną)
 
1800
† Jani­na IRZYKOWICZ – kolej­na r. śm.


Wto­rek 11.07.2023
0800
† Emi­lia KOZAKOWSKA (od syna Grze­go­rza z rodziną)
 
1800
† Maria BIRECKA; † z rodziny


Śro­da 12.07.2023
0800
† Mał­go­rza­ta MADEJ – 2 r. śm.; † rodzice
 
1800
† Mie­czy­sław FRĄCZKIEWICZ – 2 r. śm.


Czwar­tek 13.07.2023
0800
† Mal­wi­na KOŹLIK – 6 r. śm.
 
1800
W int. czci­cie­li MB Fatimskiej

Pią­tek 14.07.2023
0800
† Emi­lia KOZAKOWSKA (od wnu­ków Prze­mka, Pio­tra i Paw­ła z rodzinami)
 
1800
† Adolf KOLMAN – 1 r. śm.


Sobo­ta 15.07.2023
0800
† Mie­czy­sław FRĄCZKIEWICZ – 20 r. śm.; † Kry­sty­na, Ste­fa­nia FRĄCZKIEWICZ
 
1800
† Marek BOGUCKI – 4 r. śm.

Nie­dzie­la 16.07.2023
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 1 r. śm.

 
0900
† Cze­sła­wa KAŁAWAJ
 
1030
† Andrzej, Mar­cjan­na DOKŁADAŃSCY; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
1800
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne