Intencje Mszalne (09–16.10.2022)

Sobo­ta 08.10.2022
0700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 6 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Cecy­lia JUREWICZ – 4 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; o Boże błog. dla męża, dzie­ci, wnu­ków i prawnuka

Nie­dzie­la 09.10.2022
0700
† Maria, Regi­na, Bro­ni­sław KARKOCHA; † z rodziny
 
0900
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Michał KORYLAK
 
1030
 • † Kry­sty­na KUŁAN – 5 r. śm.; † Wła­dy­sław, Kse­nia, Piotr, Bole­sław, Fran­ci­szek ANTKÓW; † Jan KŁYS
   
 • † Danu­ta TRZPIL – 7 r. śm.; † Ste­fan TRZPIL – 5 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1200
 • † Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 7 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Karo­li­ny DMUCHOWSKIEJ w 90 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1600
† Sta­ni­sław KRAWCZYK (od Zdzi­sła­wa Kudy­ba z rodziną)
 
1800
† Lesław SAUTER; † z rodziny

Ponie­dzia­łek 10.10.2022
0800
† Wan­da MACIEJCZAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 8 Msza Świę­ta gregoriańska 
 
1800
† Alfons, Wła­dy­sła­wa UŚCIŁO – 13 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Wto­rek 11.10.2022
0800
† Sta­ni­sław MISZKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 9 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Anny i Łuka­sza w 5 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i dar potomstwa

Śro­da 12.10.2022
0800
† Bar­ba­ra LACH – 1 r. śm.
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 10 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Emi­lia SZYMAŃSKA – 3 r. śm.; † Kazi­mie­ra CIESIELSKA; † z rodziny 

Czwar­tek 13.10.2022
0700
† Michał IWANOWSKI – 26 r. śm.
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 11 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej

Pią­tek 14.10.2022
0700
† Jacek ZAKASZEWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 12 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Św. Mał­go­rza­ty Ala­co­que – Patron­ka Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ

Sobo­ta 15.10.2022
0700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 13 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Tere­sa ROGOWICZ

Nie­dzie­la 16.10.2022
0700
† Jadwi­ga, Józef BARTYZEL – 40 r. śm.; † ich dzie­ci: Józef, Jan, Zofia; † szwa­gier: Cze­sław GŁOWIAK
 
0900
† Zofia, Piotr PACAK; † z rodzi­ny: Zenon, Wie­sław, Maria
 
1030
† z rodzi­ny RATUŚ
 
1200
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 14 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Bro­ni­sław, Hele­na RUDKIEWICZ; † Bro­ni­sław, Kazi­mie­ra BODERA