Intencje Mszalne (10–17.09.2023)

Nie­dzie­la 10.09.2023
0700
 • † Zofia DOBRZYŃSKA – 14 r. śm.
   
 • † Sta­ni­sław KRAWIEC – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Mie­czy­sław TROJAK – kolej­na r. śm.
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – 12 r. śm.
 
1030
 • † z rodzin: BUGAJSKICH, BARAN, PASTUSZYŃSKICH
   
 • † Maria GIZICKA – 1 r. śm.; † Anto­ni ALICKI – 1 r. śm.; † Sta­ni­sław GIZICKI – 5 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Edy­ty i Macie­ja w 30 r. ślub, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1600
Dziękczynno–błagalna w int. Euge­niu­sza i Urszu­li w 56 r. ślub, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1800
† Pela­gia SZYMKOWIAK – 4 r. śm.; † Szy­mon CHARUŻYN – 1 r. śm.; † z rodzin


Ponie­dzia­łek 11.09.2023
0700
† Kazi­mie­ra KULCZYŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 9 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Anna, Jerzy LAWER; † rodzi­ce z obu stron


Wto­rek 12.09.2023
0700
† zela­tor­ki i człon­ki­nie Róży V; † z ich rodzin
 
1700
† Ste­fa­nia KOLMAN – 1 r. śm.
 
1800
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 10 Msza Świę­ta gregoriańska.

Śro­da 13.09.2023
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 11 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Jadwi­ga KARNIA – 2 r. śm.; † z rodzin: KARNIA, CZYŻ
 
1800
Nabo­żeń­stwo Fatimskie


Czwar­tek 14.09.2023
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Sta­ni­sła­wa w 74 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 12 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 15.09.2023
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 13 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Jan KAMIŃSKI
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Nata­lii i Paw­ła w 11 r. ślub, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski


Sobo­ta 16.09.2023
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 14 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Anna CHUDA – 5 r. śm.; † Roman CHUDY

Nie­dzie­la 17.09.2023
0700
 • † Kata­rzy­na JÓZEFIAK – 2 r. śm.
   
 • † Sta­ni­sław KRAWIEC – 15 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Zdzi­sław KRYSZTOFIAK – 5 r. śm.; † Wła­dy­sław, Micha­li­na, Edward WESOŁOWSCY; † Józe­fa BAS
   
 • † Ire­ne­usz, Sta­ni­sław BANDOCH; † Tekla, Józef MAZUR
 
1030
 • † Jani­na GAJOWCZYK – 3 r. śm.; † Sta­ni­sław, Jan GAJOWCZYK; † Anna, Leszek KACZMAREK
   
 • † Gra­ży­na, Józef SAUTER; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Emi­lii w 30 r. ur. i Mar­ci­na w 30 r. ur., z proś­bą o Boże błog., zdro­wie dla jubi­la­tów i ich dzieci
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Janu­sza BOGDAŃSKIEGO w 34 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne