Intencje Mszalne (11–18.07.2021)

Nie­dzie­la 11.07.2021
0700
† Aga­ta, Wło­dzi­mierz, Maria LEWICCY
0900
† Bro­ni­sła­wa, Kazi­mierz OSTROWSCY; † Hen­ryk NOWICKI; † ich rodzice
1030
† Zofia, Józef SKRZYPEK – 20 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron † Danu­ta, Jerzy SKRZYPEK; † Anie­la ANDRYNOWSKA
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Agniesz­ki i Zbi­gnie­wa ŚLIWIŃSKICH w 19 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1800
† Sta­ni­sła­wa ŻŁOBIŃSKA; † z rodziny

Ponie­dzia­łek 12.07.2021
0800
† Adam NIEKRASZEWICZ
1800
† Anie­la DYLEWSKA

Wto­rek 13.07.2021
0800
† Mal­wi­na KOŹLIK – 4 r. śm.; † Cze­sław KOŹLIK
1800
† W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej

Śro­da 14.07.2021
0800
† Krzysz­tof ZIELIŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Marek BOGUCKI – 3 r. śm.

Czwar­tek 15.07.2021
0800
† Mie­czy­sław FRĄCZKIEWICZ – 18 r. śm.; † Kry­sty­na, Stefania
1800
† Jan CZOŁOWSKI; † Jani­na, Pau­li­na, Władysław

Pią­tek 16.07.2021
0800
† Kry­sty­na KARAŚ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Marian, Bro­ni­sław, Hele­na KRZYŻOSTANIAK

Sobo­ta 17.07.2021
0800
† Lilian­na ZARZYCKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Kry­sty­na DZIEDZIC – 1 r. śm.; † Hele­na GUGAŁA

Nie­dzie­la 18.07.2021
0700
† Andrzej DĄBKOWSKI – 3 r. śm.
0900
† Bro­ni­sła­wa MALYGA – 5 r. śm.; † Cze­sław MAŁYGA
1030
† Andrzej, Mar­cjan­na DOKŁADAŃSCY; † z rodziny
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Bog­da­na w 60 r. uro­dzin i Pau­li­ny w 36 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1800
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja