Intencje Mszalne (11–18.09.2022)

Nie­dzie­la 11.09.2022
0700
† Tomasz, Mał­go­rza­ta JAKUBIAK; † Anna, Sta­ni­sław SYMULEWICZ
 
0900
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – 11 r. śm.
   
 • † Mie­czy­sław TROJAK – 5 r. śm.
 
1030
 • † Sta­ni­sław GIZICKI – 4 r. śm.
   
 • † Kazi­mierz ROGOWICZ – 11 r. śm.; † z rodzin: ROGOWICZ, ŁASZEWSKICH
 
1200
 • † Anto­ni CHMIELEWSKI – 62 r. śm.
   
 • † Kata­rzy­na JÓZEFIAK – 1 r. śm.; † Edy­ta, Anna LASZCZYŃSKIE; † Hen­ryk BERUS
 
1600
Dzięk­czyn­na z proś­bą o łaskę zdro­wia, Boże błog. dla Bogu­sła­wa, Elż­bie­ty oraz dla dzie­ci i wnucząt
 
1800
† Jan SZAWARYN – 11 Msza Świę­ta gregoriańska

Ponie­dzia­łek 12.09.2022
0800
† Edward HOŁTRA (od Ann y i Józe­fa Dziadkowiec)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 12 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Anna, Jerzy LAWER; † rodzi­ce z obu stron

Wto­rek 13.09.2022
0800
† Edward HOŁTRA (od dzie­ci Marii i Wła­dy­sła­wa Dziadkowiec)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 13 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej

Śro­da 14.09.2022
0800
† Anna WICHŁACZ
 
1700
† Jan SZAWARYN – 14 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Jani­na GAJOWCZYK – 2 r. śm.; † Jan, Sta­ni­sław GAJOWCZYK

Czwar­tek 15.09.2022
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Sta­ni­sła­wa z oka­zji 73 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1700
† Jan SZAWARYN – 15 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Marii z oka­zji 85 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Pią­tek 16.09.2022
0700
† Edward HOŁTRA (od szwa­gra Zbi­gnie­wa z rodziną)
 
1700
† Anna CHUDA – 4 r. śm.; † Roman CHUDY
 
1800
† Jan SZAWARYN – 16 Msza Świę­ta gregoriańska

Sobo­ta 17.09.2022
0700
† Jan SZAWARYN – 17 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Zbi­gniew GLAJZER

Nie­dzie­la 18.09.2022
0700
 • † Adam WICHŁACZ
   
 • O zdro­wie dla całej rodzi­ny i potrzeb­ne łaski
 
0900
 • † Zdzi­sław KRYSZTOFIAK – 4 r. śm.; † Józe­fa BAS; † Micha­li­na, Edward WESOLOWSCY
   
 • † Sta­ni­sław, Ire­ne­usz BANDOCH; † Tekla, Józef MAZUR
 
1030
 • Dziękczynno–błagalna w int. Ire­ny w 75 r. uro­dzin i Dariu­sa w 50 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Nata­lii i Paw­ła w 10 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1200
O zdro­wie dla Arkadiusza
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Jan SZAWARYN – 18 Msza Świę­ta gregoriańska