Intencje Mszalne (12–19.05.2024)

NIEDZIELA 12.05.2024
0700
† Zdzi­sław KORECKI – 5 r. śm.; † Jani­na KORECKA; † jego rodzice
 
0900
 • † Jan, Maria; † z rodzi­ny
   
 • † Wła­dy­sław, Józef, Piotr CIEBIEŃ; † Danu­ta KAJRYS

 
1030
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Bar­tosz PUCHAŁOWICZ
 
1200
 1. O zdro­wie i Boże błog. dla Nata­lii
   
 2. Dziękczynno–błagalna w int. Zofii RYBICKIEJ w 18 r. uro­dzin, Miko­ła­ja RYBICKIEGO w 5 r. uro­dzin i Marii CENTKOWSKIEJ w 34 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.
   
 3. Dziękczynno–błagalna w int. Wik­to­rii CIEPLIK w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
   
 4. W int. Panu Bogu wia­do­mej
   
 5. O szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Ewy
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ; † rodzi­ce z obu stron; † z całej rodziny

Ponie­dzia­łek 13.05.2024
0700
† Jan MURCHA – 5 r. śm.
 
1700
† Albert BORYSEWICZ – z racji przy­pa­da­ją­cych urodzin
 
1800
W int. Czci­cie­li Mat­ki Bożej Fatimskiej

Wte­rek 14.05.2024
0700
† Kry­sty­na PALEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Marek WIĄCEK; † z rodzi­ny WIĄCEK; † Krzysz­tof FURTAK; † Maciej SZYDŁOWSKI
 
1800
† Maria, Bro­ni­sław MAŁY

Śro­da 15.05.2024
0700
† Zofia CAGAN – 5 r. śm.
 
1700
† Tere­sa ROGOWICZ – 7 r. śm.; † z rodzin: ŁASZEWSKICH, ROGOWICZÓW
 
1800
† Alek­san­der, Jan, Jani­na, Olga, Edward JASEK; † Sta­ni­sła­wa, Paweł BATOŻYŃSCY

Czwar­tek 16.05.2024
0700
† Krzysz­tof KLABIŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Fran­ci­szek, Fran­cisz­ka, Tere­sa, Ste­fa­nia PODKOWSCY
 
1800
† Miro­sła­wa STANISŁAWSKA (od Zofii i Hen­ry­ka Sta­ni­sław­skich z rodziną)


Pią­tek 17.05.2024
0700
† Roza­lia PRUS (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Ks. Hen­ryk KONARSKI – 30 r. śm.
 
1800
† Maria SIEKANOWICZ – 1 r. śm.; † Edward SIEKANOWICZ – 15 r. śm.


Sobo­ta 18.05.2024
0700
† Hele­na WIESZELIS (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Józef, Euge­nia TYRAŁA


NIEDZIELA 19.05.2024
0700
Karo­li­na – 13 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, JURGA, MINICH
 
0900
 • † Hele­na, Jan, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodzi­ny
   
 • † Cze­sła­wa KAŁAWAJ

 
1030
Pierw­sza Komu­nia Święta
 
1200
Rocz­ni­ca Pry­mi­cji naszych kapłanów
 
1500
Jan SZAWARYN – 4 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Zenon CHARUŻYN – 4 r. śm.; † Szy­mon CHARUŻYN – 2 r. śm.; † Aga­ta TWARÓG

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne