Intencje Mszalne (16.01–23.01.2022)

Nie­dzie­la 16.01.2022
0700
† Tere­sa, Andrzej LITWIN; † z rodzi­ny LITWIN
 
0900
 • † Fran­ci­szek, Olga, Kry­sty­na GOŁĘBIOWSCY
   
 • † Jani­na DEPERAS – 6 r. śm.; † z rodzin: DEPERAS, JAROSZEWICZ
 
1030
 • † Ludwik SIEDLARZ – 2 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Bole­sław SIWIELA – 10 r. śm.; † Pau­li­na, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Ks. Pro­bosz­cza Hen­ry­ka z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i świa­tło Ducha Świętego
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Ste­fa­nia KLAPCZYŃSKA (od od kuzy­na z rodziną)

Ponie­dzia­łek 17.01.2022
0700
† Miro­sła­wa LEWANDOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
KOLĘDA
 
1800
 

Wto­rek 18.01.2022
0700
† Cze­sła­wa KAŁAWAJ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
KOLĘDA
 
1800
 

Śro­da 19.01.2022
0700
† Hen­ryk NOWICKI; † rodzi­ce; † brat Janusz; † bra­to­wa Elżbieta
 
1700
KOLĘDA
 
1800
 

Czwar­tek 20.01.2022
0700
† Ania WICHŁACZ
 
1700
KOLĘDA
 
1800
 

Pią­tek 21.01.2022
0700
† dziad­ko­wie z rodzin: OWCZARCZAK, JĘDRYCZKA, MARCINIAN, POHL; † Sta­ni­sław, Kazi­mie­ra WALCZAK
 
1700
KOLĘDA
 
1800
 

Sobo­ta 22.01.2022
0700
† Hen­ryk ŻMURKO (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Jan CZOŁOWSKI – 4 r. śm.

Nie­dzie­la 23.01.2022
0700
† Józe­fa NAJDZINOWICZ; † Marian, Cze­sła­wa, Hen­ryk KRZYMIŃSCY
 
0900
 • † Józe­fa POPŁAWSKA – 2 r. śm.
   
 • † Michał KORYLAK – 5 r. śm.; † Jan, Anna KORYLAK
 
1030
 • † Anie­la CZESZUN; † Jan HURCEWICZ
   
 • † Rena­ta NASTAJ – BIAŁKOWSKA – 1 r. śm.; † Andrzej
 
1200
 • Za Para­fian
   
 • † Maria OLEJNIK – 10 r. śm.; † Kami­la OLEJNIK – 5 r. śm.
 
1600
Chrzty
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Karo­la z oka­zji 31 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i dary Ducha Świętego