Intencje Mszalne (18–25.09.2022)

Nie­dzie­la 18.09.2022
0700
 • † Adam WICHŁACZ
   
 • O zdro­wie dla całej rodzi­ny i potrzeb­ne łaski
 
0900
 • † Zdzi­sław KRYSZTOFIAK – 4 r. śm.; † Józe­fa BAS; † Micha­li­na, Edward WESOLOWSCY
   
 • † Sta­ni­sław, Ire­ne­usz BANDOCH; † Tekla, Józef MAZUR
 
1030
 • Dziękczynno–błagalna w int. Ire­ny w 75 r. uro­dzin i Dariu­sa w 50 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Nata­lii i Paw­ła w 10 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1200
O zdro­wie dla Arkadiusza
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Jan SZAWARYN – 18 Msza Świę­ta gregoriańska

Ponie­dzia­łek 19.09.2022
0800
 • † Sera­fi­na DĘBOWICZ (od uczest­ni­ków pogrze­bu)
   
 • Bła­gal­na o szczę­śli­wy prze­bieg ope­ra­cji i powrót do peł­ni zdro­wia dla żony
 
1700
† Jan SZAWARYN – 19 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Jadwi­ga KARNIA – 1 r. śm.; † z rodzin: KARNIA, CZYŻ

Wto­rek 20.09.2022
0800
† Sta­ni­sław KRAWCZYK (od rodzi­ny Góralczyków)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 20 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Marian­na – 29 r. śm.; † Józef, Mie­czy­sław, Anna, Ste­fan, Anna, Jaro­sław, Eliza

Śro­da 21.09.2022
0800
Za dusze w czyść­cu cierpiące
 
1700
† Wła­dy­sław, Mate­usz CHRÓŚCIEL
 
1800
† Jan SZAWARYN – 21 Msza Świę­ta gregoriańska

Czwar­tek 22.09.2022
0700
† Kazi­mie­ra SOBIECH (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 22 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Bogu­mi­ła WNUK – 4 r. śm.; † Miro­sław WNUK – 17 r. śm.

Pią­tek 23.09.2022
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Zdzi­sła­wy w 80 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski dla niej i jej rodziny
 
1700
† Jan SZAWARYN – 23 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Maria, Sta­ni­sław KOSZOWSCY; † Leonia, Józef MICHALEC

Sobo­ta 24.09.2022
0700
Za dusze w czyść­cu cierpiące
 
1800
† Jan SZAWARYN – 24 Msza Świę­ta gregoriańska

Nie­dzie­la 25.09.2022
0700
† Mie­czy­sław SAKOWICZ; † dziad­ko­wie: Roza­lia, Syl­we­ster, Wacła­wa, Bolesław
 
0900
 • † Jan SZAWARYN – 25 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH
 
1030
 • † Marian­na, Anto­ni PIWOŃSCY; † Jerzy, Jani­na, Jan LIBAKO
   
 • † Józef, Ele­ono­ra, Ste­fan, Ire­na BANASZKIEWICZ; † Hele­na KACZMAREK; † jej synów
 
1200
 • † Tere­sa LITWIN – 1 r. śm.
   
 • † Hele­na BOGUCKA – 2 r. śm.
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Ryszard GŁOWIAK