Intencje Mszalne (22–29.05.2022)

Nie­dzie­la 22.05.2022
0700
 • † Michał, Józe­fa TOKARSCY; † z rodzi­ny
   
 • † Józef TYGIELSKI – 1 r. śm.; † Alek­san­dra TYGIELSKA
 
0900
 • † Hele­na, Jan, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodzi­ny
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH
 
1030
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Krzysz­to­fa BYTKIEWICZA z oka­zji 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski (od rodzi­ców i brata)
 
1600
† Jan MISZCZYŃSKI; † z rodzi­ny (od żony)
 
1800
† Sta­ni­sła­wa, Marian FURMANIUK

Ponie­dzia­łek 23.05.2022
0700
† Maria MACIEJJEWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan SZAWARYN; † z rodziny
 
1800
W int. Hele­ny, z proś­bą o dar uzdro­wie­nia i potrzeb­ne łaski

Wto­rek 24.05.2022
0700
† Sta­ni­sła­wa, Geno­we­fa, Sta­ni­sław, Wero­ni­ka, Kazi­mierz, Grażyna
 
1700
† Ire­ne­usz BANDOCH
 
1800
† z rodzin: JANECZEK, SOZAŃSKICH

Śro­da 25.05.2022
0700
† Sabi­na STANISŁAWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Ire­na PUŚCIAN; † Walen­ty­na HEWRYCZ; † z rodzi­ny ŚPIĄCZKA
 
1800
† Marian, Wan­da KRYDEL; † Teo­fi­la WOLSKA

Czwar­tek 26.05.2022
0700
† tato: Sta­ni­sław – 69 r. śm; † mama: Anie­la – 35 r. śm.; † z rodzin: WÓJCIK, BURDZIAŁOWSKICH; † Mirek RUTKOWSKI
 
1700
O zdro­wie i Boże błog. dla mamy i rodziców
 
1800
† Kazi­mie­ra MROŻEK; † Kry­sty­na FRĄCZKIEWICZ; † Anie­la DYLEWSKA; † Anna DAMRYCH

Pią­tek 27.05.2022
0700
 
 
1700
† Leszek BANDOCH – z racji urodzin
 
1800
† Kazi­mierz GULECKI – 9 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Sobo­ta 28.05.2022
0700
† Sabi­na STANISŁAWSKA (od Artu­ra Jung z rodziną)
 
1800
† Ger­tru­da Wró­bel; † jej rodzi­ce: Zofia, Kazi­mierz STĘPIEŃ; † Mie­czy­sław, Wła­dy­sław STEFANÓW

Nie­dzie­la 29.05.2022
0700
† Hen­ry­ka GIBOWSKA – 20 r. śm.; † Dariusz JANASIK – 10 r. śm. 
 
0900
 • † Ire­na KURUC zd. CZYPLIS – 14 r. śm.; † s. Anna CZYPLIS – 17 r. śm.; † z rodzi­ny
   
 • † Adam, Wero­ni­ka SZCZUREK; † Pela­gia, Józef WALCZAK
 
1030
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
 
1200
Rocz­ni­ca prymicji
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Wła­dy­sław, Józef, Piotr CIEBIEŃ; † Danu­ta KAJRYS