Intencje Mszalne (23.01–30.01.2022)

Nie­dzie­la 23.01.2022
0700
† Józe­fa NAJDZINOWICZ; † Marian, Cze­sła­wa, Hen­ryk KRZYMIŃSCY
 
0900
 • † Józe­fa POPŁAWSKA – 2 r. śm.
   
 • † Michał KORYLAK – 5 r. śm.; † Jan, Anna KORYLAK
 
1030
 • † Anie­la CZESZUN; † Jan HURCEWICZ
   
 • † Rena­ta NASTAJ–BIAŁKOWSKA – 1 r. śm.; † Andrzej
 
1200
 • Za Para­fian
   
 • † Maria OLEJNIK – 10 r. śm.; † Kami­la OLEJNIK – 5 r. śm.
 
1600
 
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Karo­la z oka­zji 31 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i dary Ducha Świętego

Ponie­dzia­łek 24.01.2022
0700
† Boże­na MISZCZUK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
KOLĘDA
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Jolan­ty i Kazi­mie­rza w 35 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie dla jubi­la­tów i dzieci

Wto­rek 25.01.2022
0700
† Cze­sła­wa KAŁAWAJ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
KOLĘDA
 
1800
O łaskę zdro­wia dla Tymoteusza

Śro­da 26.01.2022
0700
† Ewa KOLBUSZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
KOLĘDA
 
1800
† mąż: Leszek ZBRZEŹNIAK

Czwar­tek 27.01.2022
0700
† Zbi­gniew SOLWAR (od sio­stry z rodziną)
 
1700
† Leszek ANDRZEJCZYK – 4 r. śm.
 
1800
† Nadzie­ja BORYSOWSKA (od Marty)

Pią­tek 28.01.2022
0700
† Zbi­gniew SOLWAR (od uczest­ni­ków pogrzebu)K
 
1700
W int. Panu Bogu wiadomej
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 29.01.2022
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Iwo­ny i Wła­dy­sła­wa w 34 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdrowie
 
1800
† Ste­fa­nia WYSOCKA – 20 r. śm.; † Paweł WYSOCKI – 2 r. śm. 

Nie­dzie­la 30.01.2022
0700
† Ste­fa­nia, Jan, Hen­ryk HRYNIEWICZ – z racji urodzin
 
0900
 • † Wła­dy­sław LUBAS – 1 r. śm.
   
 • † Bogu­sław MROŻEK – 30 r. śm.; † Kazi­mie­ra, Zbi­gniew, Damian MROŻEK
 
1030
 • † Józef PAPIEROWSKI – 10 r. śm.
   
 • † z rodzin: MARCINKIEWICZ, STEFANOWICZ
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Jerzy LIBAKO – 13 r. śm.; † Jani­na, Jan LIBAKO; † Marian­na, Anto­ni PIWOŃSCY