Intencje Mszalne (23–30.10.2022)

Nie­dzie­la 23.10.2022
0700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 21 Msza Świę­ta gregoriańska
 
0900
 • † Damian MROŻEK; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław DAMRYCH; † z rodzi­ny
   
 • † Wie­sła­wa – 5 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
 
1030
 • † Bro­ni­sła­wa CZYPLIS; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Józef, Tekla, Michał, Hele­na MAZUR
 
1200
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Moj­że­sza z oka­zji 1 r. uro­dzin oraz Emi­lii, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
   
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. ks. Łuka­sza z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Świę­te­go w kapłań­skiej posłudze
 
1600
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Marii i Pio­tra ZBYROWSKICH w 45 r. ślu­bu oraz w int. dzie­ci Joan­ny z rodzi­ną i Sła­wo­mi­ra z rodzi­ną, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1800
† Elż­bie­ta WOLICKA – 1 r. śm.

Ponie­dzia­łek 24.10.2022
0800
† Fran­cisz­ka KAŹMIERCZAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† z rodzin: FARYNA, STAŃKO; † Zbi­gniew, Tomasz KOWAL
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 22 Msza Świę­ta gregoriańska 

Wto­rek 25.10.2022
0800
† Hele­na, Apo­lo­nia, Sta­ni­sław, Józef JACHIMOWICZ
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 23 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Fran­ci­szek ANTKÓW – 12 r. śm.; † Piotr, Kse­nia ANTKÓW; † Józef, Emi­lia BIELAWSCY; † Bro­ni­sław ZAMIAR – 10 r. śm.

Śro­da 26.10.2022
0800
† Jacek ZAKASZEWSKI
 
1700
† Hen­ryk, Maria, Sta­ni­sław ŁASZEWSCY
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 24 Msza Świę­ta gregoriańska 

Czwar­tek 27.10.2022
0700
† Edward KUBICKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jani­na, Sta­ni­sław WOJTCZAK
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 25 Msza Świę­ta gregoriańska

Pią­tek 28.10.2022
0700
† Ber­na­de­ta ZIELONY (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jadwi­ga NOWAK – 6 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 26 Msza Świę­ta gregoriańska

Sobo­ta 29.10.2022
0700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 27 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Zbi­gniew, Sta­ni­sław ZBOJNA; † Mie­czy­sław BRONISZ

Nie­dzie­la 30.10.2022
0700
† z rodzin: WÓJCIK, BURDZIAŁOWSKICH, RUTKOWSKICH; † Mirek RUTKOWSKI; † Ste­fa­nia WILKOSZ
 
0900
† Elż­bie­ta, Józef, Maria, Józef, Regi­na WOROŃKO; † Wero­ni­ka, Leon, Zenon, Domi­ni­ka, Maria BUTKIEWICZ; † z tych rodzin
 
1030
† Leszek BANDOCH – 2 r. śm.
 
1200
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 28 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Jani­na ŚMIETANA – 6 r. śm.; † Anie­la ŚMIETANA – 26 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron