Intencje Mszalne (28.05–04.06.2023)

Nie­dzie­la 28.05.2023
0700
 • † Anna, Emi­lia, Jan SZURMA; † Roza­lia, Miko­łaj, Wła­dy­sław BARABASZ
   
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 28 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Leoka­dia, Sta­ni­sła­wa, Józef WYSOCCY
   
 • † Ire­na CZYPLIS; † Sio­stra Anna CZYPLIS; † z rodziny
 
1030
Rocz­ni­ca Pierw­szej Komu­nii Świętej
 
1200
Rocz­ni­ca Prymicji
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Wik­to­ria, Józef, Józef, Sta­ni­sła­wa USS; † Cze­sław, Zofia, Alfons SILKO

Ponie­dzia­łek 29.05.2023
0700
† Wła­dy­sław NOWACKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
0900
† Hen­ry­ka GIBOWSKA – 21 r. śm.; † Dariusz JANASIK – 11 r. śm.
 
1700
† Hele­na BORYSOWSKA – 29 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Kry­sty­na, Jan KOMONIEWSCY; † z rodzin: KOMONIEWSKICH, NOWACKICH


Wto­rek 30.05.2023
0700
† Wan­da WARDZAŁA – 11 r. śm.; † Łucja, Wła­dy­sław WARDZAŁA
 
1700
† Tade­usz MĄCZYŃSKI
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 30 Msza Świę­ta gregoriańska.


Śro­da 31.05.2023
0700
† Anie­la DYLEWSKA
 
1700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Mariu­sza TOMASZEWICZA w 50 r. uro­dzin i syna Kac­pra w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski i dary Ducha Świętego
 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Elż­bie­ty w 55 r. uro­dzin, z proś­bą o dary Ducha Świę­te­go na dal­sze lata życia


Czwar­tek 01.06.2023
0700
† Maria PIEKARNIK
 
1700
† Leonia, Józef, Maria MICHALEC
 
1800
O powo­ła­nia


Pią­tek 02.06.2023
0700
Za wszyst­kich żywych i zmarłych
 
1700
† Jan KOTWICKI – 4 r. śm.; † Zofia KRUPSKA – 10 r. śm.; † Jadwi­ga KOTWICKA; † z obu stron
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 03.06.2023
0730
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 1 Msza Świę­ta gregoriańska.

Nie­dzie­la 04.06.2023
0700
 • † Jan RZĄSA – 5 r. śm.
   
 • † Wła­dy­sław, Anna SAUTER; † z rodziny

 
0900
 • † Kazi­mie­ra MROŻEK – 2 r. śm.; † Zbi­gniew, Bogu­sław, Damian MROŻEK; † Hele­na KAMIŃSKA
   
 • † Leszek BANDOCH
 
1030
 • W int. Panu Bogu wia­do­mej
   
 • † Józef, Tekla, Michał, Hele­na MAZUR
 
1200
† Mie­czy­sław SKOWROŃSKI
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża V
 
1800
 • BIERZMOWANIE
   
 • † Kata­rzy­na KOSZACKA – 2 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne