Intencje Mszalne (28.08–04.09.2022)

Nie­dzie­la 28.08.2022
0700
† Jani­na MISZCZYK – 22 r. śm. † Sta­ni­sław MISZCZYK – 32 r. śm †† z rodziny
 
0900
† Leoka­dia POJASEK – kolej­na rocz­ni­ca śm. † Ste­fan POJASEK
 
1030
Dziękczynno–błagalna w 23 r. ślu­bu Ane­ty i Krzysz­to­fa GRABOWSKICH oraz Anny i Zbi­gnie­wa MIKOLUK
 
1200
Dziękczynno–błagalna w 14 r. ślu­bu Joan­ny i Seba­stia­na KŁYS
 
1800
Akcja Kato­lic­ka

Ponie­dzia­łek 29.08.2022
0800
† Ryszard GÓRSKI – 3 r. śm.
 
1800
† Kazi­mie­ra Cie­siel­ska – 6 r. śm. oraz †† z rodziny

Wto­rek 30.08.2022
0800
† Bro­ni­sła­wa CZYPLIS – 9 r. śm.
 
1800
† Ste­fa­nia BOGOBOLSKA † Flo­rian oraz †† z rodzi­ny obu stron

Śro­da 31.08.2022
0800
W int. Panu Bogu wiadomej
 
1800
 • O zdro­wie i szczę­śli­wy prze­bieg ope­ra­cji dla MARII
   
 • † Bro­ni­sław GOŁĘBIOWSKI

Czwar­tek 01.09.2022
0700
† Jan SZAWARYN – 1 Msza gregoriańska
 
1700
† Raj­mund KORDEK z racji imie­nin i urodzin
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 02.09.2022
0700
† Jani­na, Fran­ci­szek BOGDANOWICZ † Hele­na SZYSZKIEWICZ zd. BOGDANOWICZ
 
1700
† Jan SZAWARYN – 2 Msza gregoriańska
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ

Sobo­ta 03.09.2022
0700
I sobo­ta miesiąca
 
1800
† Jan SZAWARYN – 3 Msza gregoriańska

Nie­dzie­la 04.09.2022
0700
† Józef, Gra­ży­na SAUTER oraz †† z rodziny
 
0900
 • † Ste­fan CZYPLIS – 17 r. śm. † Wła­dy­sła­wa CZYPLIS oraz †† z rodzi­ny
   
 • † Pela­gia SZYMKOWIAK – 3 r. śm. †† z rodz. SZYMKOWIAK i CHARUŻYN
 
1030
 • † Kazi­mierz URBANIAK – 19 r. śm.
   
 • † Józef GOŁUCH – 9 r. śm. † Hele­na GOŁUCH
 
1200
 • Pią­ta rocz­ni­ca ślu­bu Nata­lii i Woj­cie­cha oraz 35 r. uro­dzin Woj­cie­cha
   
 • Dziękczynno–błagalna Za Hele­nę i Sta­ni­sła­wa SZCZEPAŃSCY w 40 r. ślu­bu o Boże bło­go­sła­wień­stwo i potrzeb­ne łaski
 
1600
Róża IX
 
1800
† Jan SZAWARYN – 4 Msza gregoriańska