Intencje Mszalne (31.01–06.02.2022)

Nie­dzie­la 30.01.2022
0700
† Ste­fa­nia, Jan, Hen­ryk HRYNIEWICZ – z racji urodzin
 
0900
  • † Wła­dy­sław LUBAS – 1 r. śm.
     
  • † Bogu­sław MROŻEK – 30 r. śm.; † Kazi­mie­ra, Zbi­gniew, Damian MROŻEK
 
1030
  • † Józef PAPIEROWSKI – 10 r. śm.
     
  • † z rodzin: MARCINKIEWICZ, STEFANOWICZ
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Jerzy LIBAKO – 13 r. śm.; † Jani­na, Jan LIBAKO; † Marian­na, Anto­ni PIWOŃSCY

Ponie­dzia­łek 31.01.2022
0700
† Maria JANKOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Paweł MANIARA – 17 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
† Józef GRABOWSKI – 16 r. śm.; † Fran­cisz­ka GRABOWSKA

Wto­rek 01.02.2022
0700
† Jan SAJDA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Podzię­ko­wa­nie dla per­so­ne­lu Szpi­ta­la covi­do­we­go w Legni­cy – wdzięcz­na Pacjentka
 
1800
† Fran­ci­szek CIOŁKO – 16 r. śm.; † Leoka­dia, Michał ZIUBRONIEWICZ; † z rodziny

Śro­da 02.02.2022
0700
† Albert BORYSEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
0900
† Józef ROLNY – 7 r. śm.; † rodzi­ce i rodzeń­stwo z obu stron
 
1700
† Woj­ciech SREBNIAK – 2 r. śm.; † Julian
 
1800
† Maria ŁAGODKA – 23 r. śm.;† Fran­ci­szek ŁAGÓDKA; † Sta­ni­sła­wa RZĄSA

Czwar­tek 03.02.2022
0700
† Marian­na JASIULEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Sta­ni­sław STĘPIEŃ; † Fran­cisz­ka, Józef URBANIAK
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 04.02.2022
0700
† Sta­ni­sław JANKOWSKI – 30 r. śm.
 
1700
† Jerzy NIEKRASZ – 3 r. śm.; † Roza­lia, Fran­ci­szek NIEKRASZ; † Leoka­dia, Marian, Bro­ni­sław ROSIK
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ

Sobo­ta 05.02.2022
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Euge­niusz JANUS – 21 r. śm.; † z rodzin z obu stron 

Nie­dzie­la 06.02.2022
0700
† Geno­we­fa, Edmund CHUDY
 
0900
† Jan STRZECZKOWSKI – 22 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † Cze­sław MAMEJ – 34 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † Józef BANASIEWICZ
 
1030
† Zbi­gniew DEPERAS – 35 r. śm.; † Ryszard DEPERAS – 25 r. śm.; † z rodzin: DEPERAS, JAROSZEWICZ
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża II – św. Bernadetty
 
1800
† Wła­dy­sław STEFANÓW