Intencje Mszalne (31.07–07.08.2022)

Nie­dzie­la 31.07.2022
0700
† Igna­cy SYMULEWICZ – 45 r. śm.; † Ire­na SYMULEWICZ – 10 r. śm
 
0900
† Kry­sty­na, Jan GIEZEK; † rodzi­ce i rodzeń­stwo z obu stron
 
1030
† Tere­sa JAREMOWICZ – 10 r. śm.
 
1200
† Ewa DUDZISZ – 1 r. śm.; † Andrzej DUDZISZ – 2 r. śm.
 
1800
Akcja Kato­lic­ka

Ponie­dzia­łek 01.08.2022
0800
† Patryk ROKOSZEWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Bro­ni­sła­wa, Mar­cel ŁUKOWSCY; † Doro­ta, Nor­bert GOŁĄBEK

Wto­rek 02.08.2022
0800
† Jan BALSEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Jani­na – 16 r. śm.; † Michał – 13 r. śm

Śro­da 03.08.2022
0800
† Paweł CHOROSTKOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Jadwi­ga, Euge­niusz BISAGA; † Lucy­na, Andrzej JANS

Czwar­tek 04.08.2022
0800
† Jerzy GÓRSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 05.08.2022
0800
† Mał­go­rza­ta KOSEK – 5 r. śm.; † Józef KOCÓR
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ

Sobo­ta 07.08.2022
0800
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Boże­na KORECKA

Nie­dzie­la 07.08.2022
0700
† Szcze­pan, Igna­cy, Anna, Maria WAWRZYNOWICZ; † Anto­ni, Woj­ciech, Joan­na, Jadwi­ga MACHOWIAK
 
0900
† Tade­usz POJASEK – 26 r. śm.
 
1030
† Wła­dy­sław BARANOWSKI – kolej­na r. śm.
 
1200
† Geno­we­fa HRYNIEWIECKA (od rodzi­ny Jabłońskich)
 
1800
† Paweł OLEJARNIK – 18r. śm.